Opzegging

Bij HTV loopt het contributiejaar van 1 januari tot en met 31 december. Je ontvangt pas een KNLTB-pasje als de contributie is betaald.

Als je gedurende het jaar lid wordt, betaal je contributie naar rato. Dat geldt ook als je jouw lidmaatschap wijzigt van bijv. rustend lid naar 65+-lid. Als je jouw lidmaatschap wilt wijzigen, stuur dan een email naar ledenadministratie@htv.nl.

Als je gedurende het jaar het lidmaatschap opzegt, wordt geen contributie terugbetaald. Jouw lidmaatschap loopt dus altijd door tot en met 31 december. Mocht je jouw lidmaatschap willen beëindigen stuur dan een email naar ledenadministratie@htv.nl. Het lidmaatschap dient uiterlijk 30 november, schriftelijk en door het lid zelf (of bij junioren een ouder/verzorger) te worden opgezegd.