Sluiting Tennispark HTV (ivm Coronavirus)
15 maart 2020
HTV corona maatregel /protocol
10 mei 2020

Helmond, 4 april 2020

Beste Leden,

Door de huidige overheidsmaatregelen is het helaas niet mogelijk om de geplande ALV op woensdag 8 april in ons tennis paviljoen te organiseren.
Op deze avond is zoals altijd een van de agenda punten het verkrijgen van goedkeuring voor de financiele stukken.
Conform de statuten van H.T.V. moet de jaarrekening van de vereniging binnen zes maanden na verstrijken van het verenigingsjaar door de ALV worden goedgekeurd.
Het is vanzelfsprekend dat de vereniging conform de statuten wil handelen , maar in deze uitzonderlijke situatie lukt dat niet.
Wat houdt dit in : Het bestuur heeft besloten dat er de komende tijd geen ALV georganiseerd kan worden vanwege overheidsmaatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus en dat de ALV zal worden verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.
De vraag aan jullie is dan ook of er een bezwaar is tegen dit besluit.
Mocht dat zo zijn, dan kan men bezwaar maken tegen dit door het bestuur genomen besluit door binnen een week na dagtekening van deze brief hierop schriftelijk te reageren.
Om practische redenen moeten alleen leden reageren die wel bezwaren hebben tegen dit besluit.

Met vriendelijke groet,
Theo van den Hurk
Secretaris ( ad interim )