Het clubblad van HTV was een bron van wetenswaardigheden voor de leden van HTV. Het blad verscheen vijf keer per jaar in een oplage van 400 stuks en werdt bij de leden thuis afgegeven. Zowel senioren als junioren lazen in het clubblad wat er reilde en zeilde binnen de club. Op de middenpagina vondt men standaard de activiteitenkalender met daarin alle activiteiten die voor de leden van HTV werden georganiseerd.

De redactie was altijd erg blij met ingezonden stukjes van eigen leden over allerlei zaken. Bedankt voor de inzendingen die u in het verleden plaatste.

Het Clubblad is inmiddels vervangen door een nieuwsbrief welke u periodiek op u mailadres ontvangt dus zorg ervoor dat uw JUISTE MAILADRES BEKEND IS BIJ HTV.