Opzegging, wijziging lidmaatschap..

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar.

Wil jij je lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen of je lidmaatschap wijzigen  dan verzoeken wij je de wijziging voor 15 december middels e-mail door te geven aan de ledenadministratie.

Begin januari van het lopende kalenderjaar vindt de inning plaats van het eerste deel van de contributie voor het verenigingsjaar.

Ledenadministratie HTV

Brord Dingemans

Uiverlaan 5

5702 AA Helmond

06-43102050

HTVtennis48@hotmail.com