Verzoek uitstel ALV
4 april 2020
Dubbelspel miv vandaag weer toegestaan
20 mei 2020

Helmondse Tennis Vereniging H.T.V.

11-5-2020 Corona maatregelen, protocol

H.T.V. en haar leden houden zich aan en past de opgelegde regels toe omschreven in:

 1. Het protocol verantwoord sporten opgesteld door de NOC NSF
 2. Het protocol verantwoord sporten van de gemeente Helmond
 3. Stappenplan verenigingen – fase 2 van 8-mei 2020 van de KNLTB

Communicatie naar leden en ouders.

 • De genomen corona maatregelen, protocol, stappenplan en informatie borden over de regelgeving wordt op de website van HTV gepubliceerd, evenals aan de leden (digitaal) verzonden, nadat die zijn goedgekeurd door de gemeente Helmond.
 • Ieder die het tennispark betreedt, wordt geacht op de hoogte van de genomen corona maatregelen te zijn.
 • Ieder die het tennispark betreedt, is verplicht zich aan de opgelegde corona maatregelen te houden. Bij geconstateerde overtredingen worden de leden aangesproken door onze toezichthouders, die steekproefgewijs controleren of de leden zich houden aan de gestelde maatregelen.
 • Bij vragen, kijk eerst naar de KNLTB site op https://corona.knltb.nl, mocht je er dan nog niet uitkomen, mail of app J de Vries
 • De in het protocol opgelegde corona coördinator voor HTV zijn:
  • Voor externe communicatie Bert Valentijn
  • Voor interne communicatie Joep de Vries
  •  Dagelijkse steekproefgewijze toezichthouder op de opgelegde regelgeving en
   aanspreking op ongewenst gedrag: leden parkcommissie, groepsvertegenwoordigers van tennisgroepen en bestuursleden HTV.
 • De corona coördinatoren instrueren de toezichthouders op de opgelegde maatregelen het vastgestelde protocol het stappenplan en de genomen maatregelen op het tennispark.

Sancties – handhaving.

 • Verwacht wordt dat spelers zich houden aan de maatregelen in het coronaprotocol en de aanwijzingen van de corona-toezichthouders opvolgen. Mocht dit tot problemen leiden, dan zal het bestuur hier passend op reageren.
 • Indien door handhavers van gemeente of politie controle uitgevoerd wordt bij HTV zijn de overtreders persoonlijk aansprakelijk voor de opgelegde boetes. Tevens zijn zij aansprakelijk en verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan, (sancties en boetes die als gevolg aan de vereniging opgelegde worden) op basis van een omgekeerde bewijslast, (overtreder moeten bij de handhavers aantonen dat de opgelegde boete onrechtvaardig is en niet de tennisvereniging).

Senioren:

 • Algemene hygiëne maatregelen in verband met corona worden ook op het tennispark in acht genomen. Ze worden ook zichtbaar gemaakt d.m.v. posters bij de ingang, de accommodatie en speelvelden.
 • Op het tennispark waar de vrije 1,5 meter moeilijk te handhaven zijn worden verplichte looproutes ingesteld en aangegeven waar die moeilijk te handhaven is geeft men elkaar de ruimte door eventueel een stapje terug te zetten.
 • Spelers moeten digitaal reserveren op het baanreserveringssysteem van thuis uit (met de Club app). Zonder baanreservering mogen tennissers niet op het park aanwezig zijn. Op het tennispark moet de reservering op het baanreserveringssyteem bevestigd worden met behulp van de tennispasjes (ander brand de verlichting in de avonduren niet).
 • Er mag alleen gespeeld worden met twee personen op een tennisbaan (single). Spelers uit hetzelfde huishouden, die samen onder een dak wonen, mogen echter wel samen een dubbelspelcombinatie vormen.
 • Scorebordjes mogen niet gebruikt worden. Worden afgeplakt.
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar, en waar dat moeilijk is geven we elkaar de ruimte door een stap terug te zetten.
 • Het is niet toegestaan lichamelijk contact (bijvoorbeeld handen schudden of kussen) te hebben voor, tijdens of na wedstrijden.
 • Senioren mogen met maximaal één persoon gebruik maken van de tennismuur.
 • Op de spelersbanken houdt men 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wissel van de baanhelft met de klok mee.
 • Er mogen geen bezoekers op het tennispark aanwezig zijn.
 • Iedere tennisser neemt zijn eigen materiaal (en eten en drinken) mee.
 • Na het tennissen gaat men meteen naar huis.
 • Je mag niet op het tennispark blijven of nabespreken.

Jeugdleden:

 • De ca 20 Jeugdleden die wij hebben mogen vrij tennissen op vastgestelde tijden dat er een toezichhouder aanwezig is.
 • De vastgestelde tijden zijn Maandag van 10 uur t/m 17 Uur woensdag van 10 t/m 17 uur.
 • Indien er van de jeugd uit verzoeken komen om op andere tijden te mogen tennissen is dat mogelijk indien een van de ouders als toezichthouder aanwezig kan en wil zijn. Die zal dan ook conform de richtlijnen geïnstrueerd worden.
 • De jeugd onder 13 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de tennismuur.

Communicatie met Gemeente Helmond.

 • De tennisbanen zijn na goedkeuring van de door HTV ingediende coronamaatregelen gemeentelijke vergunning gereed om bespeeld te worden. Het tennispark wordt opengesteld na goedkeuring en instructie van de toezichthouders.

Accommodatie / clubhuis.

 • De openingstijden van HTV om te tennissen zijn van 8.00 uur t/m 23.00 uur op alle dagen van de week.
 • Het clubgebouw van HTV is alleen open voor gebruik toilet, baanreserveringsysteem en toegang tot de AED.
 • De dames- en heren-kleedkamers en kantine incl. terras blijven gesloten. Dit wordt met bordjes aangegeven. De toiletgroepen en klinken worden dagelijks gereinigd.
 • Op de toegangswegen van en naar de tennisbanen worden informatiebordjes aangebracht die de regels verduidelijken.
 • Maak voor alle leden de gedragsregels en richtlijnen duidelijk.
 • Op het park hangen overal duidelijk zichtbaar de posters met richtlijnen en de informatiebordjes.
 • Voor personen van 13 jaar en ouder geldt dat in de oefenruimte bij de tennismuur slechts 1 persoon aanwezig mag zijn.

Bloedbank Sanquin.

 • De bloedbank Sanquin, die periodiek bij ons komt om bloed af te nemen, hebben een eigen protocol dat aansluit bij het protocol van HTV. Zij gebruiken de kantine en toiletgebouw van HTV om mensen te ontvangen aan te melden en als wachtruimte voor en na men bloed gegeven heeft. Ze worden daar door de gastvrouw een drankje koek en een broodje voor herstel aangeboden. De 1,5 meter afstand van elkaar wordt daar ook gerespecteerd en gehandhaafd de kantine is daar voor ingericht.

Trainingen.

 • De training van onze Jeugd en senioren gebeurt op dit moment bij TV Espendonk. Voor de trainingen bij TV Espendonk is eveneens een protocol opgesteld dat aansluit bij het protocol van HTV.
 • Het trainingsmateriaal incl. tennisballen wordt door de trainers beschikbaar gesteld, men speelt met eigen tennisrackets.
 • De grootte van de lesgroepen zijn conform het protocol en er wordt met geen vermenging van leeftijdgroepen gelest (senioren en junioren).
 • De hygiëne maatregel voor de ter beschikking gestelde trainingsmiddelen zijn conform de het protocol van de NOC-NSF, evenals de baanbezetting en ontvangst en begeleiding van en uit het tennispark als het parkeren van de fietsen.
 • Proeflessen en inloopmiddagen worden door de trainers of door JIbb vastgesteld en die hebben hun eigen protocol die aansluit bij die van HTV.

Dit coronaprotocol is vastgesteld door het bestuur van HTV en goedgekeurd door de Gemeente Helmond.

d.d. 11 mei 2020,
Het bestuur van HTV