2020-6-26 Nieuwsbrief openstelling per 1 juli van kantine en terras HTV